Pompki dozujące

Automatyczny dozownik do enzymów i bakterii z drenem.
Ściągnij plik
Działanie:
  • MODD (zasilany sieciowo dozownik z drenem) oraz BODD (zasilany bateryjnie) są automatycznymi dozownikami, które dostarczają zaprogramowaną dawkę pojedynczego produktu.
  • Urządzenia sterowane są zegarem czasu rzeczywistego i pozwalają na zaprogramowanie aż ośmiu pozycji.
  • Programowanie odbywa się za pomocą zewnętrznej klawiatury krytej membraną.
  • Dostęp chroniony jest kodem. Wprowadzanie komendy pokazuje alfanumeryczny wyświetlacz.
  • BOOD posiada system równoważący spadek mocy baterii, szybkość pracy pompy wzrasta w stosunku do spadku mocy baterii, dzięki czemu utrzymywana zostaje stała wielkość dawki.
  • Wskaźnik mocy baterii widoczny jest na wyświetlaczu.
  • Możliwe jest programowanie uwzględniające dowolną kombinację dni tygodnia.
  • Kombinacja ustawień obejmuje zarówno każdy dzień tygodnia, jak również jedynie dni robocze lub weekendy.
  • Zaprogramowanie urządzenia na określony czas dnia powoduje uruchomienie pompy zgodnie z ustawieniem.
  • Pompa rozpocznie pracę o wybranej godzinie, prze wskazany okres czasu, w wybranym dniu tygodnia.